Çerkez Ethem video...

Çerkes Ethem Bey Belgeseli. Ben kimim? Ben emlak ve arazi sahibi mesut ve müreffeh yaşayan ve aynı zamanda ekmeğinin hasmı denecek kadar çömert bir alilenin evladıyım. Merhum babam Ali bey malikanesinin bulunduğu Bursa şehrinde şeref ve haysiyeti ile tanınmış bir kimse idi. Ben babamın çok sevdiği en küçük oğlu, ağabeylerimin evlatlarına tercih ettiği bir kardeştim. Bu sözlerin sahibi tarihin sayfalarında mum ışığı kadar görünen ve hakkındaki kanaatlerle ona boşlukta bir dünya çizilen talihsiz insan Çerkez Ethem'den başkası değil. O ne bir subay nede bir kurmaydı. Sadece askerlik mesleğine girmeyi daha küçük yaşlarında canı gönülden isteyen bir yürekti. Lakin babası iki büyük kardeşini asker ettiği için Ethem'inde bu mesleğe girmesini istememektedir. Ethem'in tabiriyle Babam yeter görmüş olacakki beni bu şereftten mahrum etti sözleri onun ne kadar askerliği sevdiğinin göstergesi idi. o asla bu hevesini kaybetmez. 19 yaşına geldiği gün babasının parasına dahi muhtaç olmadan İstanbul'a kaçar ve bir nefer gibi süvariliğe girer. Yıllar sonra ordudan başçavuş olarak teskeresini alır ve daha sonra teğmenliğe kadar yükselir. O yıllarda vatan düşman taaruzu altındadır. Ethem'se hemen Bulgar cephesine gider. Mahmut paşa komutasında Muhafız bölüğü komutasında görev alır tek derdi vatanının istiklalidir. Ve ilk kurşun yarasını bu cephede alır Ethem. Akabinde başlayan 1. Dünya Savaşı... Ve tarihler 25 Mayıs 1919 bir akşam üsdürü yer Bandırma dır. Geniş bahçesi yüksek taş duvarlarla çevrili ahşap konağın kapısı çalınır. Kapı açılır. Gelen Rauf beydir. Yaraların nasıl dedikten sonra Rauf bey hemen söze girer. Herşey ortada ülkenin ve milletin durumundan haberdarsın. Yunan ilerler, bu ilerleyişinse Akhisar Salihli istikametinde olacağı belli senden istediğimiz. En güvendiğin adamları topla ve Salihlideki Eşref bey Çiftliğini karargah yap. Çerkez Ethem se o günlerin hatıralarını şöyle dile getirir. Yaralarım daha yeni iyileşmişti. Ama halsiz ve zayıf düşmüştüm. İçimdeyse bir gariplik vardı. Lakin bu kadar emeğin ve mücadelenin sonu böyle olmamalıydı. Ağabeylerim ise benim evlenmemi istiyorlardı. Böyle bir şeyi ise bu durumda istemem mümkün değildi. Ethem bir taraftan Salihliye gitmenin yollarını ve arkadaşlarını nasıl toplayacağını düşünürken. Diğer bir yandan gelen düşmananı sadece Yunan olmadığını ve akabinde İngilizlerinde geleceğini sezer. Ve çete savaşıylada düzenli bir orduya nasıl karşı konulabilceği sorusunu sormaya başlar. Bir sabah Ethem ve 8 arkadaşı salihliye gelir. Çerkez Ethem bölgede ve çevrede bulunan bütün Çerkezleri bu çeteye katılmaya çağırır. Gün geçer ve çete yavaş yavaş bir ordu haline gelir. Ethem bir yandan Yunan işgaline karşı savaşırken.... Tarihler 27 Aralık 1920 yi gösterir. Batı ve Güney çephesi komutanlarına şu emir verilir. Kuvvayı Seyyare işinin artık barış yoluyla ve siyasetle mümkün olamayacağının isbat etmiş ve meselenin kuvvet yoluyla çözümlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bunun son safhasını şimdiden meclise bildirmeye gerek yoktur. İsmet İnenü ve Albay Refet Bele komutasındaki ordu Kuvvayı Seyyareye karşı taaruza geçer. Daha düne kadar düşmanları vatan topraklarında kanı pahasına kovmak için çarpışan Çerkez Ethem'in aynı ordusu bu defa kurşunlanır. Oysa Çerkez Ethem bütün bu olanlara karşı bir çözüm yolu bekliyordu Ankaradan. Daha sonraları Çerkez Ethem'in isyan ettiği söylenir. Bu isyanada gerekçe olarak... Aylardan Eylül yer Amman ve Şeria nehri kenarında Ethem bey kendi tabiriyle. En sadık dostum dediği gri isimli köpeğiyle nehirkenarında dolaşır. Ve burada ölür. Eylülde gelen ölüm Çerkez Ethem Bey...

İlgili Belgesel Video Görüntüleri

Kleopatra Kimdir? National Geographic Türkçe Belgesel

Kleopatra Kimdir? National Geographic Türkçe Belgesel

Tarih belgeselleri, biyografi begleseli Kleopatra Kimdir? National Geographic Türkçe Belgesel.
Kleopatra M.Ö. 69-30 yılları arasında yaşayan ünlü Mısır kraliçesi. Antik Mısır'ın son Hellenistik kraliçesidir. 9 dil bilen Kleopatra zeki bir kadındı. İskenderiye'de doğdu. Aslen Yunan soyundandır.

Kral Arthur Kimdir National Geographic

Kral Arthur Kimdir National Geographic

National Geographic belgeselleri Kral Arthur Kimdir? konulu biyografi belgeseli izle. Tarih belgeseli Kral Arthur Kimdir izle.
Britanya’da Keltlerin yaşadığı tartışmalı olan efsane Kral Arthur efsanevi Camelot kralı Britanya mitolojisinde çok önemli bir figürü destansı Britanya kralıdır.

Leonardo Davinci Kimdir Belgeseli

Leonardo Davinci Kimdir Belgeseli

National Geographic Türkçe Belgeseller Leonardo Davinci Kimdir Belgeseli izle. Fikirleri kendi çağının ötesine geçen bir dahinin kim olduğunu merak ediyorsanız Leonardo Davinci hayatını anlatan belgeselini izleyelim. Tarih begleseli izlemeyi sevenler için bir biyografi belgeseli izle. Leonardo di se

Kemal Sunal Belgeseli

Kemal Sunal Belgeseli

Kemal Sunal'ın hayatını anlatan kısa belgesel. 37. Antalya Film Festivali için hazırlanmış kısa biyografi belgeseli. 1944 yılında dünyaya gelen Kemal Sunal'ın hayata başlangıcı, öğrenimi, sanat yönü, karakteri vb. özelliklerini anlatan bir biyografi belgesel

İstiklal Marşı Belgeseli

İstiklal Marşı Belgeseli

Edirne kapı şehitliğindeyiz, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy u kabrinde ziyaret ediyoruz. Çünkü bu gün 12 Mart Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Mart 1921 de M.Akif ERSOY un şiirini istiklal marşı olarak kabul etti. Bu marş o günden beri heyecanla okunmaktadır. Ve bundan sonrada bu heyecan artarak sü

Sabuncuoğlu Şerefeddin / Amasya

Sabuncuoğlu Şerefeddin / Amasya

Türk Tarih Kurumu. Sabuncuoğlu Şerefettin. 14. Yüzyılın sonu ve 15. yüzyılın ortaları Amasyanın en parlak dönemi. O tarihten başlayarak 19. yüzyılın ilk yarısına kadar çok sayıda bilgine ve satançıya ev sahipliği yaptı Amasya. Sabuncuoğlu Şerefeddin işte bunlardan biri Fatih döneminin ünlü hekimleri